Vad är Manuell Muskeltestning?


Muskeltestning är en metod att kommunicera med en annan persons nervsystem genom att testa den relativa kraften i musklerna.

Terapeuten använder sig av manuell muskeltestning ("manual muscle testing") och neuromuskulära tester för att hitta obalanser, spänningar och blockeringar i kroppens nervsystem.
Man gör därefter olika typer av behandlingar av nervsystemet och energisystemet (akupunkturmeridianer), för att avslutningsvis testa musklerna igen och bekräfta att det skett en förändring.
Den grundläggande tanken inom manuell muskeltestning och kinesiologi (rörelselära) är att all fysisk och psykisk stress, obalanser och blockeringar i nervsystemet kan hittas genom att testa kraften i specifika muskler.

Inom modern manuell muskeltestning arbetar en Fysiopraktor med över 150 olika specifika neuromuskulära tester av enskilda muskler och muskelgrupper. Testerna görs för att hitta strukturella och mekaniska problem i kroppen och neurofysiologiska funktionsnedsättningar i de motoriska och autonoma nervsystemen.


En manuell muskeltest, eller neuromuskulär test, mäter inte rå muskelstyrka utan är en bedömning av hur kroppens nervsystem kan kontrollera muskelfunktionen.

 Manuell Muskeltest av M. deltoideus pars acromialis, illustration: Ulf Skoogh  © copyright  Svenska Kinesiologi Skolan 1998

Manuell Muskeltestning - Manuell Neurofysiologi


”Muskeltestning är en manuell neurofysiologisk undersökningsmetod där man registrerar kroppens elektriska impulser och den neurologiska funktionen av den sensoriska (afferenta) och motoriska (efferenta) kommunikationen mellan olika sinnesorgan och receptorer, mellan muskler, körtlar, inre organ och det centrala nervsystemet. Genom olika typer av beröring eller tryck på olika ställen på huden utlöses nervimpulser (aktionspotentialer) i de sensoriska nerverna vilka omedelbart kan registreras genom manuell muskeltestning.”

Mac Pompeius Wolontis (Fysiopraktor och Kinesiolog), Manual Kinesiology, Sverige


Vill du lära dig Manuell Muskeltestning?


Fysiopraktor Akademin i Stockholm kommer att arrangerar Europas mest omfattande utbildning inom Manuell Muskeltestning.
Över 200 olika manuella muskeltester, neuromuskulära tester och neuromotoriska tester lärs ut under den 1-åriga yrkesutbildningen.
Vi lär också ut olika behandlingstekniker för att påverka musklernas kraft och relativa styrka och hur musklerna reagerar på övriga manuell behandlingar av det centrala och perifera nervsystemet.

Manuell Muskeltestning används inom kinesiologi i samband med neurologiska behandlingar och före och efter behandlingar inom osteopati och fysiopraktik för att omedelbart bedömma effekten av specifika behandlingstekniker.
Se kursinnehåll för: Manuell Muskeltestning.


Vem skapade Manuell Muskeltestning?


Manuell Muskeltestning grundades och skapades i Sverige, av världens första sjukgymnaster (fysioterapeuter) i Stockholm, vid Kungliga Gymnastiska Central-Institutet GCI, grundad 1813. (1)

Den allra första dokumenterade manuella muskeltesten gjordes av den mycket kände svenska medicinske gymnasten och fysioterapeuten Henrik Kellgren, som arbetade i Sverige, England och Tyskland.

 Svensk Manuell Muskeltest från Henrik Kellgren vid Kungliga Gymnastiska Central-Institutet GCI, slutet av 1800
Svensk Manuell Muskeltest från Henrik Kellgren vid Kungliga Gymnastiska Central-Institutet GCI, slutet av 1800.

Arbetet och principerna bakom Manuell Muskeltestning fördes till USA av svenska fysioterapeuter/medicinska gymnaster i Boston, med början 1888. (2)
Manuell Muskeltestning utvecklades vidare av amerikanska fysioterapeuter/ortopeder i Boston från 1912 (3) och senare av amerikanska kiropraktorer från 1964. (4)
Manuell muskeltestning kom sedan tillbaka till Sverige igen i slutet av 1970-talet, vilket är cirka 100 år efter att den först skapades här.


 Kiropraktor George J Goodheart Jr, grundaren av Applied Kinesiology, gör exakt samma manuella muskeltest 100 år senare
Kiropraktor George J Goodheart Jr, grundaren av Applied Kinesiology gör exakt samma manuella muskeltest (M. trapezius pars descendens och M. splenius, M. scalenus) 100 år senare.


1. Kungliga Gymnastiska Central-Institutet, GCI grundades 1813 i Stockholm, Sverige av Pehr Henrik Ling. GCI var världens allra första Fysioterapi Universitet. Där tränades hundratals medicinska sjukgymnaster (fysioterapeuter) som senare spred den svenska sjukgymnastiken och fysioterapin till alla stora länder i alla världsdelar.
1887 var Sverige det första landet i världen där fysioterapeuter (sjukgymnaster) fick en statligt godkänd legitimation.

2. Svenska lärare vid "Boston Normal School of Gymnastics BNSG" och senare vid svenska skolan "Posse-Nissen School of Physical Education" ("Baroness Rose Posse School of Physical Education and Physiotherapy") i Boston, USA.
Den i Sverige utbildade (vid GCI) medicinska gymnasten och fysioterapeuten Nils Posse skrev den allra första boken någonsin i världen med ordet "Kinesiology" i bokens titel: The Special Kinesiology Of Educational Gymnastics (Boston, 1894)

3. av Wilhelmine G. Wright (student vid BNSG i Boston, 1905) och ortopedläkaren Robert W. Lovett (M.D.) vid Harvard University, i Boston, USA.

4. av kiropraktor George J. Goodheart och kiropraktor Alan G. Beardall vid International College of Applied Kinesiology, USA.


 Nils Posse, a medical gymnast from Sweden, wrote the very first book ever with the word 'Kinesiology' in the book's title: 'The Special Kinesiology Of Educational Gymnastics', Boston 1894.
(klicka på bilden för att se ett större foto av boken)


Detta är den första boken som skrevs med ordet "Kinesiology" i bokens titel. Den skrevs av den svenske Medicinske Gymnasten (fysioterapeut) Nils Posse: The Special Kinesiology Of Educational Gymnastics. Publiserad i Boston USA, 1894-1895

Kinesiologi i Sverige - Kinesiology i världen


Orden Kinesiology, Kinesiologi och Kinesioterapi skapades i Sverige i mitten av 1800-talet av professorerna Carl August Georgii och Lars Gabriel Branting på G.C.I. - Kungl. Gymnastiska Central-Institutet.
De översattes från svenska till grekisk-engelska för att bli den internationella termen på den då mycket kända svenska Rörelseläran och den Medicinska Gymnastiken.

 Swedish Professor Carl August Georgii at Royal Gymnastic Central Institute GCI, late 1800
Carl August Georgii skapade det internationella ordet "Kinesiology" år 1854 vilket var en översättning av det svenska medicinska begreppet "Rörelselära".
Swedish Professor Carl August Georgii at Royal Gymnastic Central Institute GCI, created and coined the word "Kinesiology" in 1854.
"Kinesiology" is a direct translation to Greek-English from the original Swedish word Rörelselära, meaning "Movement Science", a fundamental part of the Medical Gymnastics (Physiotherapy) created Sweden.


Under nästan 100 år användes denna metod av svenska och internationella sjukgymnaster. De grundläggande principerna spreds av svenska sjukgymnaster till USA och fortlevde och vidareutvecklades där under 1900-talet av amerikanska fysioterapeuter och kiropraktorer.
I mitten av 1960-talet skapades "Applied Kinesiology" i USA av amerikanska kiropraktorer, med behandlingstekniker från både fysiopraktik, massageterapi, fysioterapi, avancerad muskeltestning, näringsmedicin, psykologi, meridianterapi.

I Sverige grundade Mac Pompeius Wolontis det nya yrket Kinesiolog (1988) och nu Fysiopraktor® / Kinesioterapeut.
Lär dig Muskeltestning, Kinesiologi, Strukturell Osteopati och mjuk Kiropraktik på Fysiopraktor Akademin i StockholmKinesiologi - Kinesiology


www.Kinesiologi.se
www.Kinesiolog.se
www.Kinesiology.com

www.Kursbokning.se


Svenska Kinesiologi Skolan
Swedish Kinesiology College

Postadress: Sigtunagatan 4 A, SE-113 22 Stockholm, Sweden
Kurslokal: DeGeersgatan 16, Karlaplan/Gärdet

Email-epost: info@kinesiologi
Telefon: 08-339669 (+468-339669)

 Kinesiologi logotype, ett registrerat varumärke
Webbproduktion och © copyright: Mac Pompeius Wolontis, www.Kinesiology.com, Sweden