KINESIOLOG - den nya yrkesutbildningen


Varje termin i januari och i augusti startar Svenska Kinesiologi Skolan en ny yrkesutbildning till diplomerad Kinesiolog. En gång varje år arrangerar vi en vidareutbildning till certifierad Kinesioterapeut.

Schema för våra yrkesutbildningar till diplomerad KINESIOLOG:

15 Augsuti 2024 (till September 2025)

Schema för vår yrkesutbildning och vidareutbildning till certifierad KINESIOTERAPEUT:
Mars 2024 - Oktober 2024

Läs mer om Kinesiolog-utbildningen på www.Kinesiolog.se
Läs mer om Kinesioterapeut-utbildningen på www.Kinesioterapeut.se

 Utbildningen till Kinesiolog börjar i januari och augusti

lass="image" src="/image/test2.jpg" alt=" Utbildningen till Kinesiolog börjar i januari och augusti " title=" Grunden i kinesiologi är manuell muskeltestning ">

Vi grundade yrket Kinesiolog i Sverige


Du är varmt välkommen till Svenska Kinesiologi Skolan i Stockholm.
Vi har en 1-årig yrkesutbildning på deltid till Diplomerad Kinesiolog med manuell kinesiologi, friskvårdsmedicin, manuell muskeltestning, akupressur & meridianterapi, näringskinesiologi, energipsykologi och mental kinesiologi.
Du behöver inga förkunskaper till Kinesiolog-utbildningen (mer än grundskola).
Allt annat som du behöver kunna, får du lära dig i vår utbildning.

Se Augusti 2023 - September 2023

Svenska Kinesiologi Skolan skapade 1988 ett helt nytt yrke i Sverige: KINESIOLOG.
Den första yrkesutbildningen till Kinesiolog i Sverige arrangerade vi på heltid under 1 termin, hösten 1988.
I 33 år har vi varje år arrangerat Sveriges första, äldsta och längsta yrkesutbildning till diplomerad Kinesiolog.

 Kinesiolog - den nya yrkesutbildningen - www.Kinesiolog.se


Kinesiologi - en neurofysiologisk kroppsterapi


Kinesiologi är en neurofysiologisk kroppsterapi som är utvecklad av amerikanska kiropraktorer, med rötter i 1800-talets medicinska gymnastik och kinesiologi (rörelseläran) från Sverige.

Vad är Kinesiologi? Vad är Kinesiologi (.pdf)

 En manuell muskeltest av skolans grundare, kinesiolog Mac Pompeius Wolontis
Grunden i nutida kinesiologi är Manuell Muskeltestning. Det är en undersökningsmetod som grundades av sjukgymnaster i Sverige i slutet av 1800-talet och som sedan vidareutvecklades i USA under 1900-talet.
Genom manuell muskeltestning kan man hitta funktionsnedsättningar i de olika delarna av nervsystemet som kommunicerar med hela kroppen.
Alla problem som en kinesiolog sedan hittar, behandlar vi med många olika tekniker och metoder inom manuell terapi, kroppsterapi, stretching, mobiliseringar, akupunktur, akupressur, meridianterapi, näringsterapi och kost, psykologiska och mentala behandlingstekniker.

Kinesiologi - ett helhetstänkande med friskvårdsmedicin


En Kinesiolog använder sig av Manuell Muskeltestning (neuromuskulära tester) för att hitta obalanser, spänningar och blockeringar i kroppen.
Den behandling vi gör strävar alltid efter att vara holistisk, med ett helthetstänkande i varje del.

Hälsotriangeln i kinesiologi: Fysiskt, Kemiskt, Emotionellt

Hälsotriangeln är ett central begrepp inom kinesiologin.
Hälsotriangeln består av människans tre stora delar:
- Fysiskt (muskler, leder, skelett)
- Kemiskt (matsmältning, näringsämnen, neurotransmittorer och hormoner)
- Emotionellt (tankar, minnen, känslor, stress)

Den grundläggande principen är att alla tre delar samverkar och skapar en helhet som är i balans.
Får vi obalans på en sida av triangeln, påverkar det direkt de två andra.
Hälsotriangeln visar att vi är beroende av att alla delar i oss fungerar i samverkan och har lika stor vikt. Inom kinesiologin strävar vi alltid efter att arbeta med hela människan samtidigt under en behandling.

Hälsotriangeln i kinesiologi: Fysiskt, Kemiskt, Emotionellt
Kiropraktor Robert Rakowski, D.C. från USA (en av världens bästa kiropraktor-kinesiologer) muskeltestar här ett axelproblem med hjälp av tillämpad kinesiologi (Applied Kinesiology, AK). Rakowski kommer då och då och är gäst-föreläsare på vår skola.Kinesiologi och Friskvårdsmedicin


En Kinesiolog arbetar med kinesiologi och friskvårdsmedicin.
Inom friskvårdsmedicin arbetar vi med friskvård för att optimera funktionen i både rörelseapparaten (muskler, leder) och vår inre fysiologi (matsmältning, hormonsystem, immunförsvar, mm).

Inom kinesiologi och friskvårdsmedicin behandlar vi inte sjukdomar (patologi).
En kinesiolog arbetar inte med sjukvård, utan med friska människor som inte mår bra.Yrkesutbildning till Kinesiolog


Utbildningen är en 1-årig Yrkesutbildning på deltid, 13 intensivkurser (4 dagar) under ett år, för dig som vill få en unik yrkesutbildning inom kinesiologi och manuell muskeltestning, akupressur, näringskinesiologi och energipsykologi.
Efter denna utbildning kan du arbeta självständigt som terapeut på egen klinik.
Se schema: Schema 2023
Utbildningen till Kinesiolog är en yrkesutbildning. Efter 1 år kan du göra kompletta, yrkesmässiga behandlingar på dina klienter.
Samtidigt finns det efter grundutbildningen stora möjligheter för dig att vidareutbilda dig inom kinesiolgins vida område.
Det finns ingen Kinesiologiskola i Sverige eller Europa med en vidareutbildning som är lika omfattande som vår.
Vill du gå vår utbildning till Kinesiolog, eller enstaka kurser, bokar du det via vår InternetBokning: Kursbokning - Elevkonto.


Vidareutbildningar inom Kinesiologi


Det finns ingen Kinesiolog-utbildning i Sverige, Norden eller norra Europa som har samma bredd och djup på utbildningen inom kinesiologi och manuell muskeltestning som Svenska Kinesiologi Skolan i Stockholm.

Svenska Kinesiologi Skolan arrangerar även en 1-årig vidareutbildning till licensierad Kinesioterapeut
Innehållet i den utbildningen är allt det strukturella, mekaniska och fysiska inom den manuella kinesiologin, manuell muskeltestning och kinesioterapin.
Läs mer om utbildningen på Kinesioterapi.se och Kinesiotherapy.com

Vi arrangerar då och då även vidareutbildningar inom ytterligare olika kinesiologiska program:
Fysiopraktor® Fysiopraktor.se - Strukturell kinesiologi och Kinesioterapi, avancerad Manuell Muskeltestning, Strukturell osteopati och mjuk kiropraktik
Akupraktor® Akupraktor.se - Akupunktur, Akupressur och Meridianterapi
Psykopraktor® Psykopraktor.se - Stresskinesiologi, Neuroenergetisk psykologi, Emotionell kroppsterapi, Psykologisk kinesiologi.


Kurser och Privatundervisning


Alla delkurser i yrkesutbildningen är 4 dagar.
Klockan 9-18 varje dag (torsdag 9-18, fredag 9-18, lördag 9-18, söndag 9-17).
Minimum deltagare för att vi ska hålla en 4-dagarskurs är 6 elever.
Om det blir färre anmälningar än 6 personer, ställer vi inte in kursen, men går över till Privatundervisning i en mindre grupp.
Kostnaden för Kurs och Privatundervisning är samma för varje kurs-block, 5000 kr (inkl moms och kursmaterial).
Innehållet i en Kurs (4 dagar) är det samma som vi går igenom på färre dagar när det är Privatundervisning.
För närvarande kan man inte själv välja om man vill gå Kurs eller Privatundervisning, utan det avgörs med antal bokningar/anmälningar till kursen.
Du kan däremot vara trygg i att kurserna inte ställs in om det skulle bli för få deltagare.

Kurs
4 dagar: 6-24 elever

Privatundervisning
3 dagar: 4-5 elever
2 dagar: 2-3 elever
1 dag: 1 elev


Anmälan - Kursbokning


Vill du anmäla dig till helgkurser eller till vår yrkesutbildning till Kinesiolog hos Svenska Kinesiologi Skolan gör du det via vår InternetBokning.
Du börjar med att skapa ett gratis s.k. Elevkonto. Där fyller du i namn, adress, email och ett användarnamn och ett lösenord. Du bokar de kurser du vill gå och får en bekräftelse via epost. Du får även en kursbekräftelse (som du kan skriva ut) att läsa inne på elevkontot. Eventuell avbokning av kurser gör du också själv via "Avbokning" i ditt elevkonto.
Gå till Kinesiologiskolans Internet bokning: Kursbokning.


Kinesiologi i Sverige - Kinesiology i världen


Orden Kinesiology, Kinesiologi och Kinesioterapi skapades i Sverige i mitten av 1800-talet av professorerna Carl August Georgii och Lars Gabriel Branting på G.C.I. (Kungl. Gymnastiska Central-Institutet).
De översattes från svenska till grekisk-engelska för att bli den internationella termen på den då mycket kända svenska Rörelseläran och den Medicinska Gymnastiken.

 Swedish Professor Carl August Georgii at Royal Gymnastic Central Institute GCI, late 1800
Carl August Georgii skapade det internationella ordet "Kinesiology" år 1854 vilket var en översättning av det svenska medicinska begreppet "Rörelselära".

Under nästan 100 år användes denna medicinska gymnastiska metod av svenska och internationella sjukgymnaster. De grundläggande principerna spreds av svenska sjukgymnaster till USA och fortlevde och vidareutvecklades där under 1900-talet av amerikanska fysioterapeuter och kiropraktorer.

 George Goodheart, grundaren av den moderna Applied Kinesiology,  gör en klassisk manuell muskeltest
Kiropraktor George Goodheart (doctor of chiropractic), grundaren av den moderna Applied Kinesiology AK, gör en klassisk manuell muskeltest

I mitten av 1960-talet grundades det nya yrket "Applied Kinesiologist" i USA av amerikanska kiropraktorer, med behandlingstekniker från både kiropraktik, massageterapi, näringsmedicin, nutrition, psykologi, meridianterapi och akupunktur.

130 år efter att ordet Kinesiologi skapades i Sverige av professor Lars Gabriel Branting, hölls 1988 den första yrkesutbildningen i modern nutida kinesiologi i Stockholm på Svenska Kinesiologi Skolan, med lärare från Sverige och USA.
Det svenska yrket Kinesiolog grundades av Mac Pompeius Wolontis (huvudlärare på Svenska Kinesiologi Skolan).
Svenska Kinesiologi Skolan har även utvecklat kurser och vidareutbildningar inom kinesiologi, kinesioterapi och friskvårdsmedicin som vi är ensamma om i världen, bland andra Fysiopraktor® (Physiopractor®), Psykopraktor® (Psychopractor®) och Akupraktor® (Acupractor®).


Lär dig Muskeltestning, Kinesiologi och Friskvårdsmedicin på Svenska Kinesiologi Skolan

Kinesiologi - Kinesiology


www.Kinesiologi.se
www.Kinesiolog.se
www.Kinesiology.com

Kursbokning - Kursanmälan


Svenska Kinesiologi Skolan
Swedish Kinesiology College

Postadress: Sigtunagatan 4 A, SE-113 22 Stockholm, Sweden
Kurslokal: DeGeersgatan 16, Karlaplan/Gärdet

Email-epost: info@kinesiologi
Telefon: 08-339669 (+468-339669)

 Kinesiologi logotype, ett registrerat varumärke
Webbproduktion och © copyright: Mac Pompeius Wolontis, www.Kinesiology.com, Sweden