Några vanliga frågor och svar kring kinesiologi och kinesiologer


  Kinesiologi och manuell muskeltestning är modern västerländsk fysiologi, anatomi och rörelselära som på ett unikt och ovanligt sätt kombineras med urgamla kinesiska akupunkturlagar och österländsk kunskap om människans inre och yttre energisystem.

  Kinesiologi är en metod att kommunicera med en annan persons nervsystem genom att testa spänningen i musklerna. Kinesiologen använder sig av s.k. manuell muskeltestning för att hitta obalanser, spänningar och blockeringar i kroppen. Terapeuten gör därefter olika behandlingar av nerv- och energisystemet, för att slutligen testa musklerna igen och bekräfta att det skett en förändring.

 kinesiologisk test av M. tensor fasciae latae
En manuell muskeltest inom kinesiologin av M. tensor fasciae latae.

  Manuell Muskeltestning
Inom kinesiologin använder man sig av muskeltester för att kunna hitta en persons obalanser och problem. Kinesiologins grundtanke är att all stress, obalanser och blockeringar (vilka senare leder fram till olika typer av sjukdomar hos människan) kan spåras genom att testa den relativa muskelspänningen.
Man har funnit att alla muskler i kroppen är associerade till olika inre organfunktioner, endokrina körtlar, akupunkturmeridianer, vitaminer, mineraler och andra delar av kroppens nerv- och energisystem. Genom att testa spänningen i olika muskler kan kinesiologen få en bild av vilken behandling som kan tänkas ge bäst effekt.

  Kinesiologiska behandlingar
Efter en serie olika muskeltester gör kinesiologen sin behandling. Behandlingen inom kinesiologin görs först och främst inom fyra olika grundområden:

A. Strukturell/mekanisk behandling Massage av bl.a. triggerpunkter i muskler, massage av bindväv, massagetekniker för att påverka muskelspolar och senorgan, rörelse- och koordinationsövningar, stretching och muskelträning, mjuk behandling av skallbenen, käkled och bäcken.
B. Energi/elektromagnetisk/neurologisk behandling Massage av akupunkturpunkter, pulsering och stimulering av akupunkturpunkter med fingrarna, nålar eller akupressurpenna, strykande meridianmassage, behandling av neurolymfatiska och neurovaskulära receptorer.
C. Nutrition/näringskemisk behandling Mat, vitaminer och mineraler, kosttillskott, näringspreparat, örter, essenser eller homeopatiska preparat.
D. Mental/emotionell behandling Mentala visualiseringar, massage av punkter på huden som påverkar det autonoma nervsystemet, akupressur och andra energibehandlingar, andningsövningar för avslappning.

En kinesiologibehandling brukar ge oss ökade krafter. Både kroppsligt och själsligt.

  Denna text (väldigt ofta citerad på Internet och i böcker) är skriven under © copyright av Mac Pompeius Wolontis, Stockholm 1987-2019.
Den får endast citeras eller återges om hänvisning ges till författaren och www.kinesiologi.se

 En manuell muskeltest inom kinesiologin av M. obliquus abdominis
En manuell muskeltest inom kinesiologin av M. obliquus abdominis.


Vanliga frågor och svar om kinesiologi


De här allmäna frågorna har ställts av många gånger av svenska Kinesiologi-studerande under de senaste 30 åren. Svaren ges av skolans utbildningsansvarige, Mac Pompeius Wolontis.


1. Kommer Kinesiologi från Kina?
Nej. Ordet Kinesiologi är en översättning 1854 från det svenska ordet "Rörelselära" till den grekiska termen (kinesis och logos). Läran om Kina heter sinologi.
Kinesiologi har alltså ingen koppling till Kina, men vi använder oss dock en hel av kinesisk akupunkturlära och behandlar ofta akupunkturpunkter med fingrar, nålar eller andra hjälpmedel.
Kinesiologi är i grunden läran om människokroppen och dess fysiska rörelser.
Den moderna tillämpade kinesiologin (Applied Kinesiology, AK) började utvecklades av George Goodheart, Doctor of Chiropractic, tillsammans med en grupp amerikanska kiropraktorer under slutet av 1960-talet. Idag pågår en intensiv forskning och utveckling av nya tekniker och metoder inom ett 50-tal olika grenar av kinesiologin.
Läs vidare på Kinesiology Network - www.kinesiology.net


2. Finns det många som arbetar med kinesiologi i Sverige och övriga världen?
Nej, inte speciellt många. I Sverige finns det några hundra utbildade yrkesverksamma Kinesiologer, men flera hundra andra komplementär-medicinska terapeuter (massörer, naprapater, akupunktörer, kiropraktorer, zonterapeuter, homeopater, m.fl.) som använder sig av kinesiologi som ett komplement eller stöd till sin vanliga behandling.
Det land i världen som har flest yrkesverksamma kinesiologer per invånare är nog Danmark eller Schweiz.
Några länder där kinesiologin är relativt sett rätt stor är USA, England, Schweiz, Holland, Belgien, Tyskland, Italien, Brasilien, Norge, Australien, Nya Zeeland.
Man uppskattar att ca. 2 miljoner elever jorden runt har gått en kurs i Touch for Health Kinesiology/Kroppsbalansering (den största kinesiologimetoden för icke-kiropraktorer). Många tusen kiropraktorer i USA och många läkare, osteopater och tandläkare i Europa har utbildats inom ICAK (International College of Applied Kinesiology) och flera tusen övriga kinesiologer är yrkesverksamma i alla världsdelar.


3. Vad kostar en behandling hos en kinesiolog?
Svårt att svara på, eftersom alla terapeuter tar ut sina egna avgifter. Rätt normalt är ca. 600-900 kronor (men priser på 2.000-4.000 förekommer också) för en behandling på 20-60 minuter.


4. Vem får kalla sig för Kinesiolog?
Ordet kinesiolog är inte en skyddad yrkestitel (på samma sätt som titlarna massör, massageterapeut, zonterapeut eller akupunktör heller inte är skyddade). De flesta internationella kinesiologiförbund anser att 500 timmars utbildning är ett minimum för att kalla sig för kinesiolog.
Svenska Kinesiologiskolan och flera andra internationella skolor och internationella förbund (I-ASK) och organisationer anser det önskvärt med minst 500 timmars utbildning i kinesiologi och muskeltestning innan man kan arbeta professionellt med kinesiologi (som jämförelse är en massageterapeut-utbildning på ca. 500-600 timmar och en kiropraktor eller naprapat-utbildning på 4.000-5.000 timmar).

Många kinesiologer idag har stor skillnad i sin bakgrund och utbildning. En del har bara gått några enstaka helgkurser, andra har studerat det under flera års tid på deltid.
En del kinesiologer har också i grunden en annan utbildning (typ naprapat, akupunktör, kiropraktor, massör, etc).
Kinesiologin är mycket stor och bred. För att lära sig all kinesiologi som finns (ingen människa i världen kan det) skulle man få läsa uppskattningsvis 5-10 år på heltid (ej inräknat anatomi, fysiologi, sjukdomslära).
Därför kan två kinesiologer arbeta mycket olika jämfört med varandra. Även de med liknande utbildning brukar ofta specialisera sig på en eller några typer av test- och behandlingstekniker.


5. Vilka sjukdomar kan man bota med kinesiologi?
Vi anser inte att en kinesiolog botar några sjukdomar alls. Det är alltid klienten/patienten som botar och läker sig själv och sin egen kropp. Vi anser att människan i grunden är en självläkande organism. Många kinesiologer har gång på gång upplevt att människor blivit friska genom att blockeringarna i kroppens nervsystem och energisystem behandlats. När kroppens eget signal- och feedbacksystem fungerar bättre kan kroppen läka sig själv. Om en patient är sjuk kan en kinesiolog nästan alltid hjälpa till på något sätt. I en sådan situation är det mycket viktigt att kinesiologen har ett nära samarbete med patientens läkare (och det är då också viktigt att läkaren är öppen för ett sådant samarbete).
Läs vidare om Kinesiogernas Etiska Regler.


6. Vilka problem eller sjukdomar kan man behandla med kinesiologi?
Eftersom kinesiologin inte arbetar efter modellen att behandla specifika symptom (som heter olika slags sjukdomar), kan vi inte ge några konkreta namn. Men många personer, med många skilda problem/sjukdomar, har blivit mycket bättre av en kinesiologibehandling. En kinesiolog kan behandla kroppens nervsystem och akupunktursystem på både ett fysiskt och mentalt plan. Många sjukdomar/problem har även en psykisk/mental koppling (antingen som grundorsak eller som en bieffekt av sjukdomen).
Här är några exempel på problem som blivit bättre med kinesiologi:
- Ont i; huvud, nacke, axlar, armar, händer, höfter, knän, fötter.
- Matsmältningsbesvär, allergier eller överkänslighet mot; födoämnen, elektromagnetiska fält, tungmetaller, pollen, kemikalier eller olika djur.
- Funktionella störningar/besvär i alla de inre organen eller i hela hormonsystemet (vilket kan ge hundratals s.k. sjukdomar eller andra diffusa besvär)
- Sömnproblem, fobier, beroenden/missbruk, depressioner.
- Läs- och skrivsvårigheter (dyslexi), inlärningsbesvär.
- Prestationshöjning för idrottare inom alla typer av sporter.
Många personer kommer till en kinesiolog för att få en förebyggande frisk- och hälsovård. Andra kommer till kinesiologen efter att ha gått runt i den traditionella "vårdapparaten" och inte upplevt sig fått tillräcklig hjälp.

 En manuell muskeltest av skolans grundare, kinesiolog Mac Pompeius Wolontis
En manuell muskeltest (av muskler i gångposition, s.k gait) av skolans grundare, kinesiolog Mac Pompeius Wolontis.


7. Hur länge en behandling med kinesiologi effekt och hur många behandlingar behövs?
Omöjligt att svara entydigt på. Om en person har haft sina problem i 20 år kan det behövas fler behandlingar än om de funnits i 20 dagar.
- Hur länge har personen haft sina problem?
- Vad är orsaken? Ett plötsligt enstaka trauma eller en ständigt återkommande, kronisk stressfaktor
- Hur stor är personens motivation att egentligen bli av med sina problem?
- Hur lever personen idag? Arbete, Familjeliv, Matvanor, Arv?
Alla dessa faktorer (och ibland ännu fler) spelar in. Dock kan de flesta kinesiologer intyga att det många gånger sker mycket snabba resultat och radikala förbättringar på några få, enstaka behandlingar. Men ibland händer betydligt mindre. Problemen kan i en del fall kvarstå eller kommer kanske tillbaka efter ett tag.
Kinesiologi är ingen patentmetod för att bli frisk. Ingen terapeutisk eller medicinsk behandlingsteknik kan heller utlova det. För en del fungerar kinesiologi förträffligt, för andra kanske en annan metod visar sig vara bättre (min personliga uppfattaning är att har man inte märkt en påtaglig förbättring av symptomen inom tre behandlingar, bör man nog tänka efter om detta är den bästa behandlingstekniken eller terapeuten). Man kan nog i alla fall säga att kinesiologi kan hjälpa de allra flesta på något sätt - från 1% till 100%.


8. Om man själv vill bli Kinesiolog, måste man då ha någon annan utbildning sedan tidigare?
Nej. Det går väldigt bra att bara utbilda sig till kinesiolog och sedan uteslutande arbeta med det man får lära sig. Dock har det visat sig att de elever som är terapeuter sedan tidigare, med utbildning i någon annan alternativmedicinsk metod, snabbare kommer igång med en egen praktik och arbetet med patienter.
Det bästa med kinesiologin är just att man kan använda det tillsammans med det mesta som överhuvudtaget finns inom naturmedicin och alternativ hälsovård, till exempel; kiropraktik, akupunktur/akupressur, zonterapi, massage, örtmedicin, homeopati, healing, bindvävsmassage, etc. Inom kinesiologin strävar vi alltid efter att påverka människan på ett holistiskt sätt, vi talar om "The Triad of Health" - Strukturellt, Psykiskt och Näringskemiskt.
Kinesiologin är till sin natur ett mycket öppet system. Forskning pågår hela tiden. Hundratals nya tekniker, tester och behandlingstekniker tillkommer varje år. Därför kan de allra flesta hitta något som passar just för hans/hennes arbete. Ju mer man känner till om människan, desto bättre behandlingar kan man ofta göra. Därför är det viktigt med utbildning, både i kinesiologi och i traditionell västerländsk basmedicin/humanbiologi.

   All text på denna sida text är skriven under © copyright av Mac Pompeius Wolontis, Stockholm 1987-2019. Den får endast citeras eller återges om hänvisning ges till författaren och webb-sidan: www.kinesiologi.se

Svenska Kinesiologi Skolan


Kinesiologi - Kinesiology


www.Kinesiologi.se
www.Kinesiolog.se
www.Kinesiology.com

Kursbokning - Kursanmälan


Svenska Kinesiologi Skolan
Swedish Kinesiology College

Postadress: Sigtunagatan 4 A, SE-113 22 Stockholm, Sweden
Kurslokal: DeGeersgatan 16, Karlaplan/Gärdet

Email-epost: info@kinesiologi
Telefon: 08-339669 (+468-339669)

 Kinesiologi logotype, ett registrerat varumärke
Webbproduktion och © copyright: Mac Pompeius Wolontis, www.Kinesiology.com, Sweden