Kinesiologins historia i Sverige och internationellt


Manuell Muskeltestning är en metod inom manuell neurofysiologi för undersökning och behandling av dysfunktioner i specifika muskler och de sensoriska, motoriska och autonoma nervsystemen.

Manuell Muskeltestning utvecklades för första gången i världen under 1860-1880-talet av svenska sjukgymnaster / fysioterapeuter från Kungliga Gymnastiska Central Institutet (G.C.I.), på Hamngatan (Sergels Torg) i Stockholm.
Denna världsunika högskola grundades 1813 av Pehr Henrik Ling.
Pehr Henrik Lings högskola GCI skapade den Medicinska Gymnastiken som blev grunden för all annan fysioterapi och sjukgymnastik i världen.
En liten del av den 3-åriga utbildningen på heltid upptogs av massage och massageterapi, som utomlands blivit känd som "Swedish Massage".

 Pehr Henrik Ling, grundaren av 'Swedish massage' och den Medicinska Gymnastiken, som är grunden för all fysioterapi (sjukgymnastik)
Pehr Henrik Ling grundade Medicinska Gymnastik och Rörelselära som är grunden för all modern fysioterapi/sjukgymnastik. Internationellt i England och USA översattes den svenska termen "rörelselära" till det nya ordet Kinesiology

Sverige var under denna period, för 200-150 år sedan, pionjären och världens ledare inom all manuell medicin och skapade det nya yrket Sjukgymnast / Fysioterapeut.
Observera att detta var långt innan både osteopati, kiropraktik och naprapati hade skapats i USA.

1887 blev Sverige det första landet i världen som gav en statlig legitimation till Sjukgymnaster/Fysioterapeuter (Physiotherapists).

Den allra första, fortfarande dokumenterade, manuella muskeltesten gjordes av den mycket kände svenske sjukgymnasten och fysioterapeuten Henrik Kellgren.

 Henrik Kellgren var en stor pionjär inom svensk kinesiologi och fysioterapi

I slutet av 1800-talet emigrerade (tillsammans med 1 miljon andra svenskar) flera svenska sjukgymnaster till USA. Där startade de flera skolor för att lära ut den svenska Medicinska Gymnastiken.
Flera av skolorna grundades i Boston i USA.
Dr. Robert Lovett ortopedläkare på Harvard University i Boston, anses idag i USA vara grundaren av manuell muskeltestning, men det är för att man i USA inte känner till att muskeltestningen utvecklades 40-50 år tidigare i Sverige. De amerikanska fysioterapeuterna Henry Kendall P.T. och Florence Kendall P.T. vidareutvecklade den manuell muskeltestningen och skrev en tjock bok på 1940-talet som används än idag.

 Florence Kendall, PT. En av grundarna av manuell muskeltestning Florence Kendall (Fysioterapeut)

1949 publicerade Kendall & Kendall en tjock och klassiskt referensbok i ämnet som har skapat grunden för all form av modern manuell muskeltestning: Muscles - testing and function Kendall använde cirka 100 olika muskeltester i sitt arbete. Kendalls muskeltester har genom åren använts av sjukgymnaster och kiropraktorer jorden runt.

 Florence Kendall, Muscles - Testing and Function

Kendalls muskeltester låg till grund för den nya typ av muskeltestning som utvecklades av amerikanska kiropraktorer med början på 1960-talet. Kinesiologi betyder Rörelselära

Den typ av kinesiologi som vi använder i Sverige är inte samma sak som "akademisk kinesiologi" (d.s.v.s biomekanik och träningsfysiologi) som man kan läsa på vissa universitet i USA eller Latinamerika.
Kinesiologi kommer heller inte från Kina, men vi använder oss mycket av den gamla kinesiska kunskapen om akupunkturmeridianer och energiflöden i kroppen.

Alla kinesiologer använder sig av manuell muskeltestning som ett grundläggande diagnostiskt redskap i behandlingarna. Att korrekt kunna testa spännigen i kroppens muskler är lika mycket en teknik som en konstart.
Det går snabbt att lära sig grunderna i muskeltestningen, men kan ta flera år innan man behärskar tillfullo.

Inom den Fysiologiska grenen av kinesiologin utvecklar terapeuter inom Applied Kinesiology, Manual Kinesiology och framför allt Clinical Kinesiology nya manuella muskeltester som är mycket mer specifika än de moderna muskeltesterna utvecklade av amerikanska fysioterapeuter.
Kiropraktorn Alan Beardall (Clinical Kinesiology) utvecklade ca. 250-300 nya manuella muskeltester, vilka omfattar specifika delar av nästan samtliga muskler i hela kroppen.

 George Goodheart (kiropraktor) grundaren av AK - Applied Kinesiology 1964 George Godheart Jr (DC)

Applied Kinesiology, AK (tillämpad kinesiologi) grundades 1964 av den amerikanske kiropraktorn George Goodheart, D.C. och används idag av kiropraktorer, osteopater, naprapater, läkare, tandläkare, sjukgymnaster, m.fl.
Organisationen för Applied Kinesiology heter International College of Applied Kinesiology, ICAK. För att bli medlem i ICAK måste man ha läst medicin på högskola/universitet och inneha en statlig legitimation (kiropraktor, osteopat, läkare, tandläkare, psykolog, fysioterapeut).

En ny samlande gren kring Applied Kinesiology har växt fram de senaste åren som heter Kinesiologic Medicine (kinesiologisk medicin). Det är ett samlande namn för de legitimerade yrkesutövare som använder Applied Kinesiology i kombination med andra mycket närliggande kinesiologimetoder. Tillsammans med kiropraktik, akupunktur, klinisk nutrition, m.fl.
En italiensk/amerikansk tidskift för kinesiologin, The International Journal of Applied Kinesiology and Kinesiologic Medicine var först med att mynta termen Kinesiologic Medicine.

Under 1970-, -80 och 90-talen har ett stort antal andra kinesiologiska metoder skapats utanför Applied Kinesiology. Utövarna av dessa kinesiologimetoder har ingen högskoleutbildning inom medicin och saknar legitimation för att utöva någon terapi. Dessa metoder samlas idag under namnet Specialized Kinesiology (specialiserad kinesiologi) eller Energy Kinesiology. Några av metoderna kallas för Touch for Health Kinesiology (TFH), Educational Kinesiology (EDU-K), One Brain, Applied Physiology (AP), Biokinesiology (BK), Neuroenergetic Psychology (NEP), Transformational Kinesiology (TK), Hyperton-X (HTX), med flera.
Se vidare på vår internationella webbplats: www.Kinesiology.net för adresser till olika kinesiologimetoder.

Inom den Mentala grenen av kinesiologin använder många muskeltestningen på ett helt nytt sätt än tidigare. Genom muskeltestningen anses det att man även når kontakt med klientens medvetna och undermedvetna tankar och känslor, där man ställer verbala frågor under muskeltestningen. Tekniken förefaller vara mycket enkel, men kräver relativt lång erfarenhet och användande innan man kan bedömma de svar man får. Mental kinesiologi används endast inom de olika grenarna inom Specialized Kinesiology.

Tusentals personer, framför allt i Europa, Australien, Nya Zealand och USA/Canada använder idag Specialized Kinesiology som ett helt eget och fristående yrke eller som en del av och komplement till andra alternativmedicinska behandlingsformer (massage, zonterapi, akupunktur, akupressur, healing, homeopati, m.fl.). Organisationerna som samlar alla inom Specialized Kinesiology heter IASK och International Kinesiology College, IKC samt Energy Kinesiology Association i USA.

 Kinesiologin i Sverige - en historisk blick tillbaka

Kinesiologin i Sverige


Den allra förste terapeut som introducerade kinesiologin och AKs muskeltestning i Sverige var den amerikanske kiropraktorn Leroy Perry, D.C. Den kände sprintern Christer Garpenborg från Göteborg arrangerade kurserna med Perry på GGI, Göteborgs Gymnastiska Intitut, tillsammans med Ken Gillemo, Charles Eriksson och Jim Ambrahamsson, under 1976. Leroy Perry arbetade (i samarbete med den i Sverige nu välkände NEP-kinesiologen Richard Duree) med Applied Kinesiology, AK och kiropraktik för sport- och idrottselit i många länder.

Kinesiologin, eller Kroppsblansering som kinesiologin kallades i Sverige under de första 8 åren, började spridas i Sverige från och med maj 1979 av Peter Szil och Bippan Norberg. De var de första (och hittills enda) svenska Instruktörstränarna i Kroppsbalansering / Touch for Health. De höll under 1980-talets början helgkurser för ca. 2000 terapeuter i Sverige om muskeltestning och kroppsbalansering (kinesiologi).
I början av 1980-talet började Ken Lavendel (f.d. Gillemo) och Jim Abrahamsson och Charles Eriksson på GGI, Götebogs Gymnastiska Institut i Surte att hålla kurser i Kroppsbalansering.
Bland de riktiga tidiga kinesiologerna i Sverige under den tiden kan även nämnas läkaren Anders Warenmark (Stockholm) och naturläkaren/näringsterapeuten Peter Wilhelmsson (Falun).

De svenska instuktörerna samlades på den tiden i Föreningen för Kroppsbalansering i Stockholmsområdet och terapeuter inom Svenska Kroppsbalanserings Förbundet på västkusten.
1987 och 1991 och 2018 arrangerade Mac Pompeius Wolontis den första, andra och tredje Kinesiologikonferensen i Stockholm med 150 / 180 / 80 deltagare från hela Sverige. Mac grundade samma år Svenska Kinesiologiskolan och föreningen ASK - Alternativmedicinska Sällskapet för Kinesiologi. ASK hade som mest drygt 200 medlemmar över hela Sverige (samt ett 30-tal kinesiologer i Norge, innan norrmännen grundade sin egen förening).

Termen kinesiologi började alltså att användas i Sverige igen på allvar först från och med 1987, d.v.s. 130 år efter att ordet skapades av Lars-Gabriel Branting och Carl August Georgii
1988 utbildade Svenska Kinesiologiskolan den allra första gruppen i Sverige där terapeuterna för första gången i svensk historia kallades för Kinesiologer.
Den första yrkesutbildningen började i augusti 1988 och var på 500 timmar heltid (augusti-december).

Under alla år mellan tidigt 1980-tal och fram till år 2000 har olika kiropraktorer och naprapater gått utbildning inom Applied Kinesiology, AK. Bland annat har den amerikanske kiropraktorn Sheldon Deal D.C. varit här och undervisat i AK vid ett tiotal tillfällen under 15 år (1980-1995). Eftersom flertalet av utövarna inom AK-grenen av kinesiologin är kiropraktorer och naprapater kallar de sig mycket sällan eller aldrig för kinesiologer utan endast sin vanliga yrkestitel.
Applied Kinesiology (AK) för kiropraktorer undervisas idag främst bland de utlandsutbildade legitimerade kiropraktorerna inom LKR, Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation.


1992 bildades det svenska Kinesiolog Förbundets, KF (Swedish Association of Professional Kinesiologists) som under 10 år organiserade diplomerade kinesiologer från Svenska Kinesiologiskolan med mer än 500 timmars utbildning i kinesiologi. Kinesiolog Förbundet lade ner sin verksamhet i december 2002 för att medlemmarna istället skulle bli medlemmar i Sveriges största förbund inom manuella terapier Kroppsterapeuternas Yrkesförbund (också det största förbundet inom all alternativmedicin och komplementär medicin i Sverige).


(denna text är skriven under © copyright av Svenska Kinesiologi Skolans grundare Mac Pompeius Wolontis. Den får endast återges om hänvisning ges till författaren och denna webbplats: www.kinesiologi.se)

Sveriges främsta utbildning inom manuell muskeltestning och kinesiologi

Svenska Kinesiologi Skolan


Kinesiologi - Kinesiology


www.Kinesiologi.se
www.Kinesiolog.se
www.Kinesiology.com

Kursbokning - Kursanmälan


Svenska Kinesiologi Skolan
Swedish Kinesiology College

Postadress: Sigtunagatan 4 A, SE-113 22 Stockholm, Sweden
Kurslokal: DeGeersgatan 16, Karlaplan/Gärdet

Email-epost: info@kinesiologi
Telefon: 08-339669 (+468-339669)

 Kinesiologi logotype, ett registrerat varumärke
Webbproduktion och © copyright: Mac Pompeius Wolontis, www.Kinesiology.com, Sweden