Fysioterapi och sjukgymnastik skapades i Stockholm


Orden Kinesiology och Kinesiologi skapades i Sverige i mitten av 1800-talet av professorerna Carl August Georgii och rektor Lars Gabriel Branting (Hjalmars pappa) på G.C.I. Kungliga Gymnastiska Central-Institutet.
Termerna översattes från svenska till grekisk-engelska för att bli den internationella termen på den då mycket kända svenska Rörelseläran och den Medicinska Gymnastiken.

  Muskeltest svensk Kinesiologi
Manuell Muskeltestning utvecklades för första gången i världen under 1860-1880-talet av svenska sjukgymnaster/fysioterapeuter från Kungliga Gymnastiska Central Institutet (G.C.I.), på Hamngatan (Sergels Torg) i Stockholm.
Denna bild är den allra äldsta bevarade bilden av en manuell muskeltest, gjord av den berömde sjukgymnasten Henrik Kellgren.


  Gymnastiska Central Institutet GCI skapade svensk Kinesiologi

Där Kulturhuset nu ligger vid Sergels Torg i Stockholm, låg Hamngatan 19.
I det huset skapades världens då främsta skola för komplementär medicin: Gymnastiska Central Institutet GCI.
GCI grundades av Pehr Henrik Ling år 1813 (tre år efter bildandet av Karolinska Institutet, KI).
GCI hade en 3 års heltidsutbildning i fysioterapi, friskgymnastik, sjukgymnastik, muskeltestning och massageterapi och fick verka i drygt 100 år innan dess verksamhet stoppades av läkare vid Karolinska Institutet (som grundades 1810).
På den tiden hade läkarvetenskapen inte mycket att komma med överhuvudtaget (antibiotika hade inte uppfunnits och kirurgi hade inte utvecklats och förfinats).
Istället vallfärdade alla sjuka (från hovet i Kungahuset till Stockholms adel och alla andra som hade råd) för att få komplementärmedicinsk hjälp för sina sjukdomar.
Läkarna (speciellt ortopederna) fick stå med mössan i hand och vidareutbilda sig i komplementär medicin på GCI eftersom deras utbildning på KI inte räckte till.

På den tiden användes den moderna Medicinska Gymnastiken också till att behandla sjukdomar.
Många läkare från jordens alla världsdelar och alla stora länder i Europa kom i mitten av 1800-talet till Stockholm för att kunna studera vid GCI. I USA kom metoden först att kallas för "The Swedish Movement Cure".
Under nästan 100 år användes kinesiologi (rörelselära) av svenska och internationella sjukgymnaster. Vissa av de grundläggande principerna spreds av svenska sjukgymnaster till USA och fortlevde och vidareutvecklades där under 1900-talet av amerikanska fysioterapeuter och kiropraktorer.

I 50 år slogs sedan läkarna i Sverige för att stoppa GCIs verksamhet därför att Karolinska Institutet KI ville ha ett absolut monopol på att bota sjukdomar.
Efter en lång kamp lyckades de och GCI lades ner. Sjukgymnastik blev istället rehab-träning underställd läkare på sjukhusen och stolta friskgymnastiken blev degraderad till endast sport och idrott på GIH (Gymnastik- och Idrottshögskolan).


På 1800-talet var GCI absolut inget alternativmedicinskt institut.
Kungen och drottningen gick dit, svenska adeln gick dit (det var adelns söner som studerade där som elever).
Behandlingen och utbildningen var mycket etablerad.
Grundaren Pehr Henrik Ling satt som en av de 18 i Svenska Akademien. Huvudlärarna på skolan blev statliga professorer.
De läkare som gick där och lärde sig metoderna hade ingen kritik mot metoderna i sig, utan felet var att behandlingsteknikerna gav medicinska resultat. Läkarna ville helt enkelt ha monopol på det, i egenskap av experter på området medicin.
Karolinska Institutet och läkare från KI slogs inte i 50 år för att stoppa alternativmedicin, utan för att stoppa en yrkesgrupp som i vissa lägen hade bättre anseende än läkarna inom medicinen.

IDAG på 2000-talet däremot hade CGIs Medicinska Gymnastik garanterat klassats som "alternativmedicin, humbug och pseudovetenskap för foliehattar".


Det är därför som det öppna och radikala Sverige, istället när det gäller medicin är det mest konservativa landet i världen.
Läkarna slogs i 50 år för herraväldet över medicinen i Sverige. De vann då och de tänker inte förlora nästa gång heller.
Det finns inget intresse i Sverige att vi ska bli som Tyskland, Frankrike, Indien eller Kina där komplementär medicin på ett naturligt sätt är mer integrerat i sjukvården.

Att förstå historien om GCI i Sverige är nödvändigt för att förstå varför alternativmedicin och komplementär medicin inte är mer integrerat än vad det är idag i dagens svenska sjukvård.


// Mac Pompeius Wolontis
Svenska Kinesiologi Skolan
29 augusti 2018Svenska Kinesiologi Skolan