Manuell Muskeltestning, MMT


Manuell Muskeltestning är en metod inom manuell neurofysiologi för undersökning och behandling av nedsatt funktion i specifika muskler och de sensoriska, motoriska och autonoma nervsystemen.

Manuell Muskeltestning utvecklades för första gången i världen under 1860-1880-talet av svenska sjukgymnaster / fysioterapeuter från Kungliga Gymnastiska Central Institutet (G.C.I.), på Hamngatan (Sergels Torg) i Stockholm.
Denna världsunika högskola grundades 1813 av Pehr Henrik Ling (han var även ledamot av Svenska Akademien). Högskolan var unik och på den tiden ledande i världen inom all manuell medicin och fysioterapi.
Pehr Henrik Lings högskola GCI skapade den Medicinska Gymnastiken som är grunden för all fysioterapi och sjukgymnastik i världen.
Manuell terapi skapades inte i Sverige (utan troligen för flera tusen år sedan i Kina). Det som gjordes i Sverige, för första gången i historien, var att skapa en högskola och universitet där en helt ny yrkesgrupp grundades för manuell terapi, massageterapi, fysioterapi och medicinsk gymnastik. En liten del av den 3-åriga utbildningen på heltid upptogs av massage och massageterapi, som utomlands blivit känd som "Swedish Massage".

 Pehr Henrik Ling, grundaren av 'Swedish massage' och den Medicinska Gymnastiken, som är grunden för all fysioterapi (sjukgymnastik)


Kungliga Gymnastiska Central Institutet (G.C.I.)


Sverige var under denna period, för 200-150 år sedan, pionjären och världens ledare inom all manuell medicin och skapade det nya yrket Sjukgymnast / Fysioterapeut.
Observera att detta var innan både osteopati, kiropraktik och naprapati hade skapats.

En svensk ortoped-läkare och utbildad GCI-sjukgymnast Gustaf Zander, lade grunden till det som idag, 150 år senare, är alla världens Gym.
Han utvecklade och byggde själv över 70 olika styrketräningsmaskiner, baserade på den specifika muskelträning som utarbetats på G.C.I.
Zanders gym-maskiner spreds senare över hela världen.

 Gustaf Zander byggde över 70 olika styrketräningsmaskiner

1887 blev Sverige det första landet i världen att ge en statlig legitimation till Sjukgymnaster/Fysioterapeuter (Physiotherapists).


Den allra första, fortfarande dokumenterade, manuella muskeltesten gjordes av den mycket kände svenske sjukgymnasten och fysioterapeuten Henrik Kellgren.

 Henrik Kellgren var en stor pionjär inom svensk kinesiologi och fysioterapi

Henrik Kellgren var en stor pionjär inom Traditionell Svensk Kinesiologi och fysioterapi och startade många kliniker och institut i Sverige, Tyskland och England.
Han var morfar till James Cyriax, som senare grundade det som kallas för Ortopedisk Medicin (Orthopedic Medicine).


 Manuell Muskeltest av Henrik Kellgren från Kungliga Gymnastiska Central Institutet (G.C.I.), i slutet av 1800-talet

Detta är den tidigaste bevarade bilden av en manuell muskeltest, någonstans i världen.
Av Henrik Kellgren, då verksam i London.


Metoden att testa muskler spred sig så småningom även till USA, med hjälp av flera svenska sjukgymnaster utbildade på GCI i Stockholm. I Boston grundade svenska medicinska gymnaster från GCI i Sverige, "Boston Normal School of Gymnastics BNSG" och "Posse School of Physical Education and Physiotherapy".

Manuell muskeltestning blev senare vidareutvecklad av fysioterapeuten Wilhelmine G Wright och ortopedkirurgen Robert W Lovett vid Harvard University i Boston, i början 1910-talet.

 Manuell muskeltestning vidareutvecklades av Robert Lovett i Boston, och kom till stor användning vid polio-epedimier i USA under 1900-talets början


 Florence Kendall och Henry Kendall utvecklade många manuella muskeltester tillsammans
De flesta muskeltester som används idag inom modern Manuell Muskeltestning kommer från fysioterapeuterna Henry Kendall & Florence Kendall och fysioterapeuterna Lucille Daniels & Catherine Worthingham under 1930-1940 talet.


 Kiropraktor Alan Beardall inom Clinical Kinesiology har helt själv utvecklat flera manuella muskeltester än någon annan i världen
Den praktiska användningen av manuell muskeltestning inom analys och diagnos blev fördjupad och vidareutvecklad i USA av kiropraktor George Goodheart och kiropraktor Alan Beardall under 1960 och 1970-talen, inom Applied Kinesiology och Clinical Kinesiology.
Kiropraktor Alan Beardall inom Clinical Kinesiology har helt själv utvecklat flera manuella muskeltester (ca 150 st) än någon annan terapeut i världen.


 George Goodheart, grundaren av den moderna Applied Kinesiology,  gör en klassisk manuell muskeltest

Grunden för det medicinska terapeutiska arbetet på Gymnastiska Central Institutet GCI (där till och med det svenska kungahuset gick på behandling för olika krämpor och sjukdomar) var det begrepp som kallades för Rörelselära.
1854 översattes det svenska ordet "rörelselära" till det nya internationella ordet ”Kinesiology”. Det var ett nytt ord och en helt ny term som myntades av den svenske professorn och huvudläraren på GCI i Stockholm, Carl August Georgii.

För precis 160 år sedan, år 1858, översattes sedan det internationella ordet "kinesiology" till det svenska ordet Kinesiologi.
Den som översatte ordet till svenska var den dåvarande rektorn för Kungliga Gymnastiska Central Institutet, professor Lars Gabriel Branting (han var pappa till den då helt okände, men idag mycket kände statsministern, Hjalmar Branting).

Den klassiska svenska Rörelseläran (Traditionell Svensk Kinesiologi), var en metod som byggde på att man kunde påverka sjukdomar och de inre organens fysiologi genom hundratals olika organ-specifika medicinska muskelövningar.

Dagens moderna kinesiologi (Applied Kinesiology, svenska Manual Kinesiology och flera andra kinesiologiska metoder) är baserade på liknande principer som den traditionella svenska kinesiologin och sjukgymnastiken under 1800-talet.
Specifika muskelrörelser, associerade till olika inre organ och endokrina körtlar, anses direkt kunna påverka det autonoma nervsystemet och därmed hjälpa funktionsnedsättningar i kroppens inre fysiologi.
Manuell muskeltestning och kinesiologi är manuell neurofysiologi.


 Neuromuskulära tester och manuell muskeltestning i dagens Sverige
Ett dokument med den moderna manuella muskeltestningen som idag används på Svenska Kinesiologi Skolan (Swedish School of Kinesiology) i Stockholm: Neuromuskulära tester och manuell muskeltestning i dagens Sverige.


 en manuell muskeltest av M. biceps brachii caput breve, med kinesiolog Anna Eckerström, av Mac Pompeius Wolontis i Sverige, foto och copyright Swedish School of Kinesiology

Bilden visar en modern manuell muskeltest, utvecklad av kinesiolog och physiopractor® Mac Pompeius Wolontis, grundare av Manual Kinesiology i Sverige, av M. biceps brachii caput breve.

- "En muskel som påverkar två olika leder ska testas så att muskeln är lång över en led och kort över den andra leden.
Ett bra exempel på en sådan muskel är M. biceps brachii caput breve, som testas på detta sätt för att undersöka muskelns funktion i armbågsleden.
Testposition -
Axelled: extension/retroversion 45°, adduktion 0°
Armbågsled: flexion 130°
Underarm: supination 90°
Testriktning - extension i armbågsled.

Denna specifika muskeltest av M. biceps brachii är också en mycket bra indikator, en så kallad "Nerve Root Test", för segmentet C5 i nacken (och ska då testas bilateralt och sittandes).

För att testa Biceps-muskelns kraft och neuromuskulära funktion i axelleden, gör vi en helt annan manuell muskeltest.- Blir du intresserad av att lära dig mera om Manuell Muskeltestning?
Se de aktuella kurser i muskeltestning som arrangeras av Svenska Kinesiologi Skolan i Stockholm.Manuell muskeltestning är manuell neurofysiologi


Kinesiologi - Kinesiology


www.Kinesiologi.se
www.Kinesiolog.se
www.Kinesiology.com

Kursbokning - Kursanmälan


Svenska Kinesiologi Skolan
Swedish Kinesiology College

Postadress: Sigtunagatan 4 A, SE-113 22 Stockholm, Sweden
Kurslokal: DeGeersgatan 16, Karlaplan/Gärdet

Email-epost: info@kinesiologi
Telefon: 08-339669 (+468-339669)

 Kinesiologi logotype, ett registrerat varumärke
Webbproduktion och © copyright: Mac Pompeius Wolontis, www.Kinesiology.com, Sweden