Lärare, instruktörer och tränare


Våra lärare, instruktörer och tränare på utbildningen är alla erfarna inom sitt ämnesområde och har mångårig erfarenhet av både undervisning och egen träning och behandling som terapeuter.Richard Duree


Richard Duree är internationall lärare på Psykopraktor-utbildningen och läraren i NEP - Neuroenergetic Psychology / Neuroenergetisk Psykologi, som han startade med sin hustru Shanti Duree.
Han har arbetat med kinesiologi, emotionella och neurologiska energipsykologiska metoder sedan i mitten av 1970-talet.
Han har en bred kunskap om många olika former för mänskligt helande och växande. Richard utmärker sig också genom att vara synnerligen påläst när det gäller nya rön och forskningar inom allt som har med kroppens och nervsystemets och känslornas kommunikation och funktion.

Richard Duree has been a pioneer in the field of Somatic Energy Psychology and Kinesiological Energy Medicine for over 35 years. The programs are taught worldwide at professional schools of complementary medicine. He has served as Instructor Trainer for the Touch For Health foundation. Richard has also served as the head of Research and Development for Dr. John Thie, creator of the Touch for Health Kinesiology Program.
Richard worked for many years with Olympic and other world-class professional athletes under the direction of Dr. Leroy Perry of the International Sports Medicine Institute, Los Angeles.
At the Renaissance Clinic in Bahamas, he researched the effects of muscle balancing and energy psychology on stress and aging under the direction of Dr. Ivan Popov, M.D.
Richard was a science contributor to the book “Energy Medicine” by Donna Eden and David Feinstein. He currently serve on the board of Directors of the Neuroenergetic Psychology Foundation a California based non-profit corporation for education, research and enhancing public awareness of somatic psychology and its benefits.
Mac Pompeius Wolontis


Mac Pompeius Wolontis är vår huvudlärare i mental kinesiologi, energipsykologi och Psykologisk Akupraktik® PAP.

Mac är massör (Axelsons 1986), diplomerad Kinesiolog (Kinesiologiskolan 1988). Mac har varit mycket aktiv, drivande och nyskapande inom svensk kinesiologi sedan 1984 och startade Svenska Kinesiologiskolan 1987 (Kinesiologi.se).
Han har haft egen klinik under några år, men han har allra mest undervisat, tränat och instruerat flera hundratals elever inom kinesiologi och manuell muskeltestning de senaste 27 åren. Han undervisar på sina egna skolor Svenska Kinesiologiskolan och Nordiska Praktorskolan (Praktor.se), och har även undervisat i 20 år på Axelsons Gymnastiska Institut och under 9 år på Norsk Høgskole for Helhetsterapi i Oslo.

"Jag har arbetat med kinesiologi i mer än halva mitt liv och kinesiologin är mycket mer än ett jobb för mig. Det är en stor del av livet.
Kinesiologi är ett otroligt fascinerande sätt att kommunicera med en människa och dess rikedom och gränslöshet upphör aldrig att hänföra mig.
Efter många år av erfarenhet av flera olika psykoterapimetoder (främst gestaltterapi och psykodrama i grupp) fick jag möjligheten att lära mig mental kinesiologi för 27 år sedan. Att få se hur djupa känslomässiga smärtor i kroppen, i många fall, bara kan "försvinna" under en timmes behandling upphör aldrig att fängsla mig. Den psykologiska kinesiologis metoder är djupgående och förändrande för livet.
Det är min fasta övertygelse att alla känslor vi har bor någonstans i kroppen. Genom att arbeta med kroppen och koppla ihop det med känslan, kan stress, fysiska smärtor, ångest, fysiologiska obalanser slutligen släppa. En Psykopraktor arbetar med alla de känslor som bor i kroppen."
Tor Dagerberg


Tor Dagerberg är en av Sveriges mer erfarna kinesiologer och har arbetat med det på heltid sedan 1993.
Han speciella intresseområde är stress, utbrändhet/utmattningssyndrom och nedsatt funktion i inre organ/hormonsystem.
Tor Dagerberg undervisar i Stresskinesiologi.

"Jag har arbetat med komplementär medicin i över 20 år och är diplomerad Kinesiolog (Kinesiologiskolan 1995), Akupunktör (Akupunktur Akademin) samt craniosacral terapeut. Vid behov använder jag också mina kunskaper om näringslära, homeopati och örter i behandlingarna.
Sedan i mitten på -90 talet har jag fått förändra mitt sätt att ge behandlingar. Numera måste jag vanligtvis börja med att lösa upp stressymtom, innan jag kan börja behandla den åkomma man söker för.
Stress är inte bara något mentalt, utan i högsta grad något fysiskt också. Under stress utlöser hjärnan signaler för att få våra binjurar ska producera stresshormoner, så att vi kan öka takten och hinna med mer.
Pågår stressen länge får vi en rundgång av stresshormoner som mattar ut binjurarna och slår ner på takten av signalerna i hjärnan. Då blir vi trötta och får en mängd olika fysiska problem."


Daisy Intisdotter


Daisy Intisdotter är flerårigt utbildad Manuell Kinesiolog, Psykopraktor, Hälsovägledare och Emotionell Kroppsterapeut, med vidareutbildning i craniosacral terapi och stresskinesiologi.
Daisy är Terapeutisk Handledare under utbildningen till Psykopraktor®.

"Jag arbetar främst med Craniosacral terapi, Manual Kinesiology (OrganPlexus, 8Qi och andra tekniker inom stresskinesiologi), Neuroenergetisk psykologi (NEP) och Akupraktik/akupressur.
Min främsta uppgift som terapeut är att arbeta med människor som har stressrelaterade problem och fysiska problem i kroppen som har en grund i mental och emotionell stress. "
Psykopraktor - KinesiologiUtbilda dig till Psykopraktor® - Neurosomatisk psykologi, stresskinesiologi och energipsykologi
Kinesiologi - Kinesiology


www.Kinesiologi.se
www.Kinesiolog.se
www.Kinesiology.com

Kursbokning - Kursanmälan


Svenska Kinesiologi Skolan
Swedish Kinesiology College

Postadress: Sigtunagatan 4 A, SE-113 22 Stockholm, Sweden
Kurslokal: DeGeersgatan 16, Karlaplan/Gärdet

Email-epost: info@kinesiologi
Telefon: 08-339669 (+468-339669)

 Kinesiologi logotype, ett registrerat varumärke
Webbproduktion och © copyright: Mac Pompeius Wolontis, www.Kinesiology.com, Sweden