Kinesiologer.se | Sveriges Kinesiologer - Kinesiolog Registret

Kinesiolog Registret
Sveriges Kinesiologer - www.Kinesiologer.se


Det svenska Kinesiolog Registret administreras från och med 20190707 av det nybildade Svenska Kinesiolog Förbundet - Swedish Kinesiology Association.

Huvudsidan: www.Kinesiolog.org
Logga in för medlemsbokning och ändring av personuppgifter: www.Kinesiolog.nu